చంద్రబాబుకి మాత్రమే ఆ గౌరవం ఎలా దక్కింది?

Total Views: 363 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

భావోద్వేగంతో మీ హరీష్ రావు!

‘వర్షంలో తడుస్తూ, బోనాలతో, బతుకమ్మలతో, మంగళహారతులతో ఇంత అపూర్వమైన స్వాగతం