గుడివాడ నుంచి పోటీ పై బాలయ్య స్పందన!

Total Views: 299 ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like

క్షమాపణ చెప్పి రాజీనామా చేస్తా! : కోటంరెడ్డి

ప్రభుత్వం ఇచ్చే జీతం కూడా తీసుకోకుండా, 3ఏళ్లుగా నిరంతరం ప్రజలలో